Opiskelijat

Opiskelijat

Joukossamme ahkeroi tällä hetkellä opiskelijoita neljän eri opintosuunnitelman mukaan. Osa on suunnannut Kaukovainiolle suoraan peruskoulusta, osalla on jo lukio-opintoja, ylioppilastutkinto tai jonkin toisen alan ammatillinen koulutus työkokemuksineen plakkarissa. Osa opiskelijoistamme suorittaa kaksoistutkintoa, eli käy ammatillisten opintojen lisäksi lukiossa. Iältään opiskelijamme ovat 15 – 50-vuotiaita.
Aiemmin opiskelijat valmistuivat media-assistenteiksi ja vuoden 2017 jälkeen mediapalveluiden toteuttajiksi.

Lähiopetukseen osallistuvien päiväopiskelijoiden lisäksi meillä on myös oppisopimusopiskelijoita.

Ryhmät